Hiến chương của tổ chức tôn giáo và sửa đổi hiến chương

Ngày hỏi:08/10/2018

Theo tôi được biết một trong những điều kiện để công nhận tổ chức tôn giáo thì tổ chức đó phải có hiến chương. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì hiến chương của tổ chức tôn giáo phải có những nội dung cơ gì? Việc sửa đổi hiến của tổ chức tôn giáo phải theo quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 23 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016, Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản sau đây:

   - Tên của tổ chức;

   - Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động;

   - Địa bàn hoạt động, trụ sở chính;

   - Tài chính, tài sản;

   - Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu;

   - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

   - Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

   - Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

   - Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;

   - Việc tổ chức hội nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa đổi, bổ sung hiến chương; nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức;

   - Quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   Theo Điều 24 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016, quy định về sửa đổi hiến chương như sau:

   - Tổ chức tôn giáo khi sửa đổi hiến chương phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật này. Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, nội dung, lý do sửa đổi kèm theo hiến chương sửa đổi.

   - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

   - Tổ chức tôn giáo được hoạt động theo hiến chương sửa đổi kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung hiến chương của tổ chức tôn giáo và sửa đổi hiến chương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn