Hiệp hội là gì?

Hiệp hội là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Hiệp hội là Tổ chức do nhiều hội, nhiều tổ chức trong và ngoài nước hoặc do nhiều quốc gia liên kết lại với nhau để cùng theo đuổi một mục đích chung và nhằm bảo vệ quyền lợi lẫn nhau.

   Các thành viên của hiệp hội liên kết với nhau vì có cùng một lợi ích chung và nhằm tạo ra sức mạnh chung trong hoạt động của mình.

   Cơ cấu hiệp hội thường chặt chẽ, nó được xây dựng trên cơ sở và các cam kết mang tính pháp lý cao giữa các thành viên và được tuân thủ một cách chặt chẽ.

   Các vấn đề chung thường được thảo luận, bàn bạc một cách dân chủ và bình đẳng giữa các thành viên của hiệp hội.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn