Hộ gia đình được giao rừng sản xuất tại các huyện nghèo sẽ được nhận được những chính sách hỗ trợ nào?

Ngày hỏi:29/11/2018

Chào Ban biên tập,  tôi là Hoàng Minh, hiện đang làm việc trong một tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì, hộ gia đình được giao rừng sản xuất và giao đất để trồng rừng sản xuất tại các huyện nghèo được hưởng những chính sách nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hộ gia đình được giao rừng sản xuất và giao đất để trồng rừng sản xuất tại các huyện nghèo được hưởng những chính sách quy định tại Tiểu mục 1 Mục I Phần 2 Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   Hộ gia đình được giao rừng sản xuất (các loại rừng sau khi quy hoạch lại là rừng sản xuất, nhưng không thuộc loại rừng được khoán chăm sóc, bảo vệ nêu tại điểm a) và giao đất để trồng rừng sản xuất theo quy hoạch, được hưởng các chính sách sau:

   - Được hưởng toàn bộ sản phẩm trên diện tích rừng sản xuất được giao và trồng;

   - Được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất từ 02-05 triệu đồng/ha (mức hỗ trợ cụ thể căn cứ giá giống của từng địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định);

   Như vậy, nếu các hộ gia đình được giao rừng sản xuất, và giao đất họ được hưởng những sản phẩm trên diện tích được giao, được hỗ trợ giống cây trồng lâm nghiệp mức khoảng từ 2-5 triệu đồng/ha (mức trên căn cứ vào mức giá từng giống cây trồng thực tế của từng địa phương)

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn