Hộ nghèo có phải đóng quỹ xây dựng nông thôn mới không?

Ngày hỏi:31/08/2019

Cô tôi năm nay 59 tuổi sống một mình không chồng không con , ốm đau triền miên không làm việc gì để có thu nhập hay lao động chỉ được hưởng trợ cấp mỗi tháng 405.000 ngàn đồng khi thôn bản có kế hoạch làm đường nội thôn chia theo đầu hộ mỗi hộ 550.000 ngàn đồng. Vậy cô tôi có phải đóng không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm g Khoản 5 Mục V Quyết định 1600/QĐ-TTg năm 2016 quy định như sau:

   "Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng và người dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.

   Hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương được chính quyền địa phương xem xét, trả thù lao theo mức phù hợp với mức tiền lương chung của thị trường lao động tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân địa phương xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể sau khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, xã triển khai thực hiện."

   Như vậy, mức hổ trợ người dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua. Quy định đối tượng được miễn đóng quỹ xây dựng nông thôn mới do cộng đồng người dân trong thôn bàn bạc và quyết định. Nhưng khi cô bạn tham gia xây dựng đường thì cô bạn sẽ được thù lao.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT