Hồ sơ công nhận quỹ từ thiện đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Ngày hỏi:12/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ công nhận quỹ từ thiện đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện được quy định thế nào theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định hồ sơ công nhận quỹ từ thiện, quỹ xã hội đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ như sau:

   - Tài liệu chứng minh các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Nghị định này;

   - Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch;

   - Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng quản lý quỹ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn