Hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày hỏi:17/12/2019

Bên tôi là quỹ xã hội được thành lập và hoạt động trên phạm vi toàn quốc, trụ sở được đặt tại Hà Nội, quỹ đã tiến hành cuộc họp Hồi đồng quản lý quỹ và quyết định sắp tới sẽ thành lập chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Cho hỏi hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh của quỹ xã hội gồm những giấy tờ nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 31 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ xã hội, quỹ từ thiện bao gồm:

   - Văn bản thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ, trong đó ghi rõ: Tên quỹ và địa chỉ trụ sở chính của quỹ; mục đích, lĩnh vực hoạt động chính, phạm vi hoạt động của quỹ; tên, địa chỉ trụ sở, nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; họ, tên, nơi thường trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Người đại diện theo pháp luật của quỹ ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu của quỹ;

   - Bản sao quyết định của Hội đồng quản lý quỹ về việc thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

   - Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

   - Bản sao giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có chứng thực, bản sao điều lệ của quỹ đã được công nhận có chứng thực (hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ không gửi các tài liệu này).

   => Như vậy, khi thông báo thành lập chi nhánh cho quỹ xã hội thì bên bạn phải chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn