Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Ngày hỏi:06/10/2010

Hiện nay ở địa phương tôi đang thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo. Còn một số vấn đề mà người dân chúng tôi chưa rõ như tiêu chuẩn hộ nghèo và trong những hộ nghèo thì ai thuộc đối tượng được xét hỗ trợ; mức hỗ trợ của Nhà nước và nếu được vay vốn thì được vay bao nhiêu?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Nhà nước đã có Quyết định 167 ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đối tượng được áp dụng theo quyết định này phải có đủ ba điều kiện như sau: + Là hộ nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo theo quy định của Nhà nước tại Quyết định số 170 ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006 - 2010) đang cứ trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo do UBND xã quản lý tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành. + Hộ chưa có nhà hoặc đã có nhà nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. + Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác. Về nguyên tắc hỗ phải hỗ trợ trực tiếp đến hộ gia đình để xây dựng nhà ở theo đối tượng quy định. Bảo đảm công khai, công bằng và minh bạch đến từng hộ gia đình trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước, phù hợp với phong tục tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Về mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 6 triệu đồng đến 7 triệu đồng, tùy theo điều kiện kinh tế của từng địa phương và hỗ trợ của các tổ chức, huy động của cộng đồng từng địa phương có chính sách hỗ trợ thêm ngoài phần ngân sách Trung ương. Về mức cho vay thì Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ dân có nhu cầu vay tối đa là 8 triệu đồng/hộ, thời hạn vay là 10 năm. Về thủ tục, UBND tỉnh có trách nhiệm phê duyệt đề án và thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở như công bố công khai tiêu chuẩn, đối tượng được hỗ trợ, chỉ đạo bình xét, lập danh sách và xét duyệt hộ nghèo được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Chính phủ.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn