Hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật

Ngày hỏi:18/12/2014
Tôi xin hỏi, theo NĐ28/2012/NĐ-CP, gia đình tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc NKT. Vậy gia đình tôi có được hưởng kinh phí chăm sóc NKT không? Nếu có người nhận nuôi dưỡng , chăm sóc NKT thì người đó có được hỗ trự kinh phí nhăm sóc NKT không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   - Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2012:

   "3. Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số một (1,0)".

   - Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2012:

   "4. Người đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tậtđặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau:

   a) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặc biệt nặng;

   b) Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật đặc biệt nặng trở lên."

   "Điều 19. Điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

   Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   1. Có chỗ ở ổn định và không thuộc diện hộ nghèo.

   2. Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật.

   3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

   4. Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

   5. Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật."

   Nếu thân nhân của gia đình ông đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì đề nghị ông đến Ủy ban nhân dân xã (cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh xã hội) để được hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn