Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày hỏi:14/09/2019

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:

   1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

   2. Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

   3. Phó Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Công đoàn và Phó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

   4. Ủy viên Thường trực là Trưởng Phòng, Ban phụ trách thi đua, khen thưởng.

   5. Các Ủy viên Hội đồng bao gồm đại diện cấp ủy Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng các bộ phận chuyên môn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

   6. Thư ký Hội đồng là chuyên viên được giao phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

   Trên đây là quy định về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn