Hướng dẫn công việc cần làm của chi bộ nơi Đảng viên cư trú

Ngày hỏi:17/11/2018

Tôi hiện đang có vấn đề lăn tăn nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Ban biên tập vui lòng hướng dẫn công việc cần làm của chi bộ nơi Đảng viên cư trú được không ạ? Được quy định cụ thể tại đâu?

(***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Công văn 5147-CV/BTCTW năm 2008 hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên kết hợp với thực hiện Quy định 76-QĐ/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành, có quy định Chi bộ nơi đảng viên cư trú cần:

   - Xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ để quần chúng làm căn cứ kiểm tra, giám sát, góp ý kiến việc thực hiện của đảng viên.

   - Trong nhận xét hằng năm của chi uỷ về đảng viên thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị hoặc nhận xét đảng viên theo yêu cầu của cấp uỷ nơi đảng viên công tác, ngoài các nội dung đã nêu trong Hướng dẫn số 23-HD/TCTW ngày 14-10-2003 của Ban Tổ chức Trung ương bổ sung nội dung nhận xét về việc đảng viên thực hiện các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   - Hằng năm, trên cơ sở ý kiến góp ý của đại diện các tổ chức quần chúng và sự theo dõi của mình, chi uỷ tổng hợp, gửi nhận xét về chi uỷ chi bộ nơi đảng viên đang công tác đối với những đảng viên sau:

   + Đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên ở nơi cư trú theo Điều 2, Quy định 76 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   + Những đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên ở nơi cư trú; có thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú hoặc chưa thực hiện tốt tiêu chuẩn của chi bộ về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   => Như vậy, Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cần thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn