Khen thưởng Ban Công an xã

Ngày hỏi:22/01/2015
Ban Công an xã có thành tích xuất sắc trình cấp trên khen thưởng thì Công an huyện trình Công an tỉnh hay UBND huyện trình?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 5, điều 35, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15-1-2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng, về tuyến trình khen thưởng là:

   Thực hiện theo nguyên tắc cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ tiền lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

   Cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Công an xã và tập thể Công an xã là đối tượng hưởng lương từ ngân sách địa phương nên việc trình cấp trên khen thưởng theo tuyến trình UBND các cấp nhưng phải có sự thống nhất của Công an cấp trên về thành tích đạt được.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn