Không đăng ký danh hiệu thi đua thì có được xét tặng danh hiệu thi đua không

Ngày hỏi:20/06/2015
Tập thể, cá nhân có bản đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học nhưng không đăng ký danh hiệu thi đua thì có được xét tặng danh hiệu thi đua không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì căn cứ để xét danh hiệu thi đua gồm:

   + Tổ chức, tham gia phong trào thi đua;

   + Đăng ký thi đua (những tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua);

   + Thành tích thi đua.

   Theo qui định trên thì việc xét tặng danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân gồm ba tiêu chí, trong đó thành tích thi đua (kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao) có ý nghĩa quyết định để tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân. Trường hợp trên, nếu tập thể, cá nhân có thành tích đạt tiêu chuẩn qui định thì vẫn được xét tặng danh hiệu thi đua.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn