Khu dân cư có hộ cận nghèo có đủ điều kiện là khu dân cư văn hóa không?

Ngày hỏi:10/11/2020

Khu phố tôi đang phấn đấu để được là khu dân cư văn hóa. Tuy nhiên bây giờ trong khu phố vẫn còn có 1 vài gia đình hộ cận nghèo thì có đủ tiêu chuẩn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 12 Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn đời sống kinh tế để đạt chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa như sau:

   Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, gồm các tiêu chí sau:

   - Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định;

   - Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình quân chung);

   - Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung;

   - Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát;

   - Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện;

   - Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế.

   Theo đó, trường hợp khu dân cư của bạn có hộ cận nghèo nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung thì vẫn đảm bảo tiêu chí về đời sống kinh tế.

   Ngoài ra, khu dân cư còn phải đáp ứng các tiêu chí còn lại về đời sống kinh tế đã liệt kê nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT