Lấy giấy xác nhận học tập của trường để làm cơ sở xét khen thưởng năm

Ngày hỏi:31/10/2015
Cá nhân trong năm học tại chức vào các ngày thứ 5 hằng tuần, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công, kết thúc năm công tác có phải lấy giấy xác nhận học tập của trường để làm cơ sở xét khen thưởng năm hay không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 4, Điều 17, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì:

   “Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.”

   Như vậy, cá nhân trong năm được cơ quan,người có thẩm quyền cử đi học tại chức vào các ngày thứ 5 hằng tuần nhưng vẫn đảm nhận công tác chuyên môn được phân công thì việc xét khen thưởng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và chấp hành các qui định của pháp luật, của cơ quan không nhất thiết phải có ý kiến xác nhận kết quả học tập của Nhà trường (trừ trường hợp quy chế thi đua, khen thưởng của ngành, cơ quan có qui định phải xác nhận).


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn