Mất tích có được xem xét công nhận liệt sĩ không?

Ngày hỏi:30/07/2019

Ông Nguyễn Văn Lan tham gia lực lượng TNXP từ năm 1961 và đến năm 1967 ông hy sinh. Từ đó tới nay gia đình không có tin tức gì về ông. Nay xin hỏi. Như vậy ông Lan có được xét công nhận liệt sĩ không và hồ sơ thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm k Khoản 1 Điều 17 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định về điều kiện xác nhận liệt sĩ:

   Người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là liệt sĩ:
   ...

   k) Mất tin, mất tích quy định tại Khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ;
   ...

   2. Không xem xét xác nhận liệt sĩ đối với:

   a) Những trường hợp chết do tự bản thân gây nên hoặc do vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị;

   b) Những trường hợp chết từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước, cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ hoặc đã báo tử theo chế độ tử sĩ hoặc quân nhân từ trần, tai nạn lao động.

   Trong đó, Khoản 6 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, cụ thể như sau:

   Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

   b) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

   c) Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;

   d) Làm nghĩa vụ quốc tế;

   đ) Đấu tranh chống tội phạm;

   e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

   g) Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   h) Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh này chết vì vết thương tái phát.

   Như vậy, ông Lan mất tích do hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân không có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ sẽ được xem xét xác nhận liệt sĩ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  - &#212;ng t&#244;i l&#224; Nguyễn Văn B&#224;i sinh năm 1918<br/>- Nhập ngũ: 23/10/1947<br/>- Cấp bậc: Chiến sỹ<br/>- Đơn vị: E148 – QK II<br/>- Hy sinh: 27/12/1950 tại chiến trường Điện Bi&#234;n Phủ. Được tặng thưởng Huy chương chiến thắng Hạng Nh&#236;, được ghi danh sổ v&#224;ng của Bộ Quốc Ph&#242;ng ng&#224;y 22/12/1961.<br/>- C&#243; phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang Phường Dữu L&#226;u – Th&#224;nh phố Việt Tr&#236; – Tỉnh Ph&#250; Thọ(Ng&#244;i mộ số 04, h&#224;ng đầu b&#234;n tr&#225;i).<br/>- Quyết định của chủ nhiệm Ch&#237;nh trị số 893/QĐ-TC ng&#224;y 06/09/2006 trợ cấp một lần 2.000.000đ.<br/> Từ trước đến nay, v&#224;o c&#225;c dịp 27/7 v&#224; tết nguy&#234;n đ&#225;n gia đ&#236;nh t&#244;i đều c&#243; qu&#224; theo chế độ.<br/> Do hai lần bị giặc Ph&#225;p đốt nh&#224; v&#224; một lần hỏa hoạn, tất cả t&#224;i sản cũng như giấy tờ bị ch&#225;y hết. Duy chỉ c&#242;n lại Huy chương chiến thắng Hạng Nh&#236; do gửi về sau.<br/> Đ&#227; nhiều lần gia đ&#236;nh t&#244;i l&#224;m đơn c&#243; chứng nhận của ch&#237;nh quyền địa phương, nh&#226;n chứng l&#224; bạn đi bộ đội c&#249;ng bố t&#244;i, nh&#226;n chứng của d&#242;ng tộc v&#224; nhiều nh&#226;n chứng kh&#225;c nhưng đến nay đều kh&#244;ng c&#243; hồi &#226;m. Đến ng&#224;y 21/6/2017, gia đ&#236;nh t&#244;i nhận đước th&#244;ng b&#225;o của Sở LĐTBXH tỉnh Ph&#250; Thọ: &#212;ng Nguyễn Văn B&#224;i l&#224; qu&#226;n nh&#226;n từ trần, kh&#244;ng r&#245; l&#253; do từ trần? Ở đ&#226;u? Trong t&#236;nh trạng như thế n&#224;o?<br/> Gia đ&#236;nh t&#244;i đ&#227; nhiều ng&#224;y đi t&#236;m mộ nhưng kh&#244;ng thấy. Khi đến Đ&#224;i tưởng niệm Điện Bi&#234;n Phủ, tỉnh Điện Bi&#234;n, tr&#234;n bia đ&#225; c&#243; ghi r&#245; tỉnh Ph&#250; Thọ c&#243; t&#234;n liệt sỹ Nguyễn Văn B&#224;i.<br/>Căn cứ v&#224;o những chứng cứ tr&#234;n, t&#244;i xin hỏi: &#212;ng t&#244;i c&#243; được c&#244;ng nhận l&#224; lệt sỹ kh&#244;ng? Hồ sơ l&#224;m như thế n&#224;o? Gửi cơ quan n&#224;o?<br/> T&#244;i xin ch&#226;n th&#224;nh cảm ơn!<br/>
  nguyễn thị hồng hải (4 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn