Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường năm 2019

Ngày hỏi:30/08/2019

Xin chào, tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin cấp phép kinh doanh dịch vụ vũ trường, nhưng thiếu mẫu giấy đề nghị. Nhờ cung cấp giúp tôi mẫu này, xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường năm 2019
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 có hiệu lực ngày 01/9/2019.

   … (1) …
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ………/……….

   ……, ngày … tháng … năm …….

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

   Kính gửi: …………… (2) …………..

   Tên Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh:………………………………………..

   Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………

   Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………..

   Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………

   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………… do ……………... cấp ngày ….. tháng …. năm ……

   Mã số: ……………………………………………………………………

   Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ dịch vụ vũ trường, cụ thể là:

   Kinh doanh dịch vụ dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: …………….

   Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ……………………………………….

   Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………...

   STT

   Vị trí, kích thước phòng

   Diện tích (m2)

   Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………….

   ……………………………… (3) ………………………………………………..

   … (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   Người đại diện theo pháp luật
   (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

   (1) Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường.

   (2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.

   (3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn