Mốc tính thời gian đánh giá phân loại mức độ đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

Ngày hỏi:26/02/2013
Ngày 15 tháng 11 năm 2012, khu dân cư xã N có xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do công dân của khu dân cư gây ra. Vậy khi đánh giá tiêu chí đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” của thôn năm 2013, vụ việc này có được đưa vào báo cáo để đánh giá hay không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:


  • Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” quy định mốc tính thời gian đánh giá phân loại mức độ đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” như sau:
   - Đối với khu dân cư: Mốc thời gian tính từ ngày 31 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm sau;
   - Đối với xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp: Mốc thời gian tính từ ngày 30 tháng 11 năm trước đến ngày 30 tháng 11 năm sau;
   - Đối với nhà trường: Mốc thời gian tính từ tổng kết năm học trước đến tổng kết năm học sau.
   Theo quy định trên, vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng do công dân của khu dân cư N gây ra trên địa bàn vào ngày 15/11/2012 phải được đưa vào báo cáo để xem xét, đánh giá các tiêu chí để cộng nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2013 của thôn.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn