Mục đích quỹ bảo trợ trẻ em?

Ngày hỏi:10/08/2020

Tôi có biết với trẻ em được đóng các quỹ khác nhau, trong đó có quỹ bảo trợ. Như vậy, việc đóng như thế có mục đích gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 95 Luật trẻ em 2016 quy định về quỹ bảo trợ trẻ em như sau:

   Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập nhằm Mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các Mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên.

   Như vậy, mục đích của quỹ này là chủ yếu vận động sự đóng góp tự nguyện của các đối tượng và những trường hợp nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn