Mức hưởng trợ cấp mai táng phí của người hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng là bao nhiêu?

Ngày hỏi:20/08/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về mức hưởng trợ cấp mai táng phí của người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng là bao nhiêu? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Nghị định 20/2021/NĐ-CP trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có quy định:

   - Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

   + Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   + Con của người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

   + Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

   - Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì mức hỗ trợ mai táng phí của những đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện được hưởng mai táng phí bằng 20 lần mức chuẩn. Cụ thể là 7.200.000 đồng/ người. Trường hợp người được hỗ trợ chi phí mai táng được quy định tại nhiều văn bản khác nhau thì được chọn mức cao nhất để được hưởng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn