Mức hưởng trợ cấp mai táng phí khi người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết?

Ngày hỏi:29/09/2021

Mức hưởng trợ cấp mai táng phí khi người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết là bao nhiêu? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Nghị định 20/2021/NĐ-CP trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có quy định:

   - Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

   + Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   + Con của người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

   + Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

   - Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi qua đời, người thân hoặc người tổ chức mai táng cho người đó sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí. Mức hưởng mai táng phí bằng 20 lần mức chuẩn. Cụ thể là 7.200.000 đồng/ người.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn