Mức lãi suất khi hộ nghèo vay tiền ngân hàng để trồng rừng sản xuất là bao nhiêu?

Ngày hỏi:29/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hùng Quang, là hộ nghèo được nhà nước giao rừng sản xuất, gần đây gia đình tôi đang có nhu cầu vay tiền để trồng rừng. Vậy Ban biên tập, nếu tôi vay tiền tại ngân hàng thương mại thì có được ưu đãi gì về lãi suất hay không? Ngoài ra tôi còn được hỗ trợ gì nữa không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục I Phần 2 Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   Hộ gia đình là hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất nếu vay tại ngân hàng thương mại nhà nước để trồng rừng sản xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 % tiền lãi suất tiền vay.

   Bên cạnh đó, Hộ gia đình còn được hưởng một số chế độ như:

   - Hộ gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha/năm;

   - Được hưởng toàn bộ sản phẩm trên diện tích rừng sản xuất được giao và trồng;

   - Được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất từ 02-05 triệu đồng/ha (mức hỗ trợ cụ thể căn cứ giá giống của từng địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định);

   - Được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực (thời gian trợ cấp gạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, nhưng tối đa không quá 7 năm);

   - Được hỗ trợ 05 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích nhận khoán chăm sóc, bảo vệ, rừng và đất được giao để trồng rừng sản xuất;

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vay tiền ngân hàng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn