Mức trợ cấp mai táng phí của các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội có bằng nhau không?

Ngày hỏi:16/09/2021

Theo quy định thì mức trợ cấp mai táng phí của các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội khi mất có bằng nhau không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức trợ cấp mai táng phí của các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội có bằng nhau không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 11 Nghị định 20/2021/NĐ-CP trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có quy định:

   - Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

   + Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   + Con của người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

   + Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

   - Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.'''''

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì mức hỗ trợ mai táng phí của những đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc diện được hưởng mai táng phí bằng 20 lần mức chuẩn. Cụ thể là 7.200.000 đồng/ người.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nếu thuộc diện được hưởng mai táng phí khi qua đời. Thì mức hưởng mai táng phí của các đối tượng này là bằng nhau.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn