Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có được trợ cấp mai táng không?

Ngày hỏi:21/08/2021

Tôi có người bác thuộc hộ nghèo cao tuổi, ở một mình và được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Nay bác qua đời không biết có được trợ cấp mai táng hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có được trợ cấp mai táng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó:

   Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   - Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   - Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

   Và quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này thì những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

   - Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   - Con của người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

   - Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

   Như vậy, theo thông tin anh cung cấp bác anh là người cao tuổi thuộc hộ nghèo và đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Do đó, bác anh thuộc đối tượng được hưởng mai táng phí.

   **Về mức hưởng: Tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn (hiện nay mức chuẩn là 270.000 đồng)

   **Về hồ sơ chuẩn bị:

   - Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Bản sao giấy chứng tử của đối tượng;

   - Bản sao quyết định hoặc danh sách thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

   **Nơi nộp: gửi hồ sơ tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn