Người được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 có được hưởng thêm chế độ người có công giúp đỡ cách mạng hay không?

Người được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 có được hưởng thêm chế độ người có công giúp đỡ cách mạng hay không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) thì người đã được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi là người hoạt cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thì không thuộc đối tượng là người có công giúp đỡ cách mạng.
   Do vậy, người đã được công nhận và hưởng chế độ người hoạt cách mạng trước ngày 01/01/1945 thì không thuộc diện công nhận và hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn