Nguồn lực xây dựng NTM

Ngày hỏi:16/10/2014

Nguồn lực xây dựng NTM được huy động từ những nguồn nào

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình này.

   a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu Quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn tỉnh.

   b) Huy động tối đa nguồn lực tại địa phương để tổ chức triển khai chương trình.

   c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc của tỉnh được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau phần đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

   d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua.

   f) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

   g) Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng:

   - Vốn tín dụng thương mại về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

   - Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được Trung ương phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn.

   h) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

   Lưu ý: Thực hiện xây dựng nông thôn mới cần có sự kế thừa, lồng ghép các chương trình, dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Các công trình xây dựng phải trên cơ sở chỉnh trang, nâng cấp là chính để giảm thiểu nguồn lực trong điều kiện kinh tế còn khó khăn.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn