Nguồn tài sản, tài chính của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày hỏi:19/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, thì tài sản, tài chính của quỹ được hình thành từ những nguồn nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định nguồn tài sản, tài chính của quỹ bao gồm:

   - Tiền đồng Việt Nam và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) của các cá nhân, tổ chức. Cá nhân, tổ chức đã góp tài sản vào quỹ không còn quyền sở hữu và trách nhiệm dân sự với tài sản đó. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ, quyền tài sản phải được định giá bởi tổ chức thẩm định giá được thành lập theo quy định của pháp luật;

   - Các khoản sinh lời từ tài sản, tài chính của quỹ;

   - Tài sản, tài chính hợp pháp khác.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn