Nguyên tắc thanh lọc tài nguyên thông tin

Ngày hỏi:08/07/2020

Theo quy định mới nhất thì việc thanh lọc tài nguyên thông tin dựa trên những nguyên tắc nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL thì việc thanh lọc tài nguyên thông tin được thực hiện theo nguyên tắc sau:

   - Thanh lọc tài nguyên thông tin phải được thực hiện định kỳ theo quy định tại Điều 17 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL, gắn với hoạt động phát triển tài nguyên thông tin;

   - Tài nguyên thông tin được phép thanh lọc khi có một trong các tiêu chí quy định tại các Điều 19, 20, 21 và 22 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL;

   - Số lượng tài nguyên thông tin được phép thanh lọc trong 01 lần không quá 10% tổng số tài nguyên thông tin trong thư viện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn