Nhiễm chất độc hóa học

Ngày hỏi:10/05/2013

Đối với người bị nhiễm chất độc hóa học mới được hưởng chế độ từ năm 2012 thì theo pháp lệnh sửa đổi có điểm gì mới tôi rất muốn được hiểu rõ.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vừa được sửa đổi bổ sung và Nghị định số 31 ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì tại điều 42 mục 6 của Nghị định quy định: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng chế độ trước ngày 1/9/2012 thì thực hiện như sau: Nếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tiếp tục hưởng theo chế độ hiện hưởng. Nếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% và trong biên bản giám định y khoa đã xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì chuyển hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 điều 42 của Nghị định số 31CP kể từ ngày 1/1/2013 (suy giảm khả năng lao động từ 21%-40% mức trợ cấp bằng 0,76 lần mức chuẩn; từ 41%-60% mức trợ cấp bằng 1,27 lần mức chuẩn; từ 61%-80% mức trợ cấp bằng 1,78% lần mức chuẩn) Nếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% và chưa được xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì tạm thời được bảo lưu mức trợ cấp đang hưởng. Trong thời gian bảo lưu, những trường hợp có nguyện vọng được giám định thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền và ra quyết định điều chỉnh mức trợ cấp theo điều 42 Nghị định 31. Sau ngày 31/12/2013 những trường hợp không giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì chuyển hưởng trợ cấp như người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% (mức trợ cấp bằng 1,27 lần mức chuẩn). Nếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% đồng thời sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do nhiễm chất độc hóa học mà giám định không kết luận được tỷ lệ suy giảm khả năng lao động hoặc kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do nhiễm chất độc hóa học dưới 61% thì chuyển trợ cấp như người suy giảm khả năng lao động từ 41%-60% kể từ ngày 1/1/2013. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dược công nhận từ ngày 1/9/2012 được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định theo điều 42 Nghị định 31.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn