Nhiệm vụ của thanh niên nhằm bảo vệ Tổ quốc

Ngày hỏi:26/02/2013
Anh Minh là sinh viên Đại học Huế, được tham gia huấn luyện giáo dục quốc phòng theo chương trình của nhà trường. Anh Minh hỏi: Đây có phải là nhiệm vụ của thanh niên nhằm bảo vệ Tổ quốc không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 11 Luật thanh niên năm 2005 quy định bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên. Thanh niên được huấn luyện chương trình giáo dục quốc phòng; thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật. Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn bí mật quốc gia, xung kích đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
   Ngoài ra, trách nhiệm của thanh niên còn thể hiện trong quản lý nhà nước và xã hội, Điều 16 Luật thanh niên năm 2005 quy định thanh niên phải nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Được ứng cử, đề cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà mình quan tâm; tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác. Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.
   Như vậy, tham gia huấn luyện chương trình giáo dục quốc phòng là nhiệm vụ của thanh niên nhằm bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, vai trò của thanh niên trong công tác này không chỉ dừng ở đó mà còn thể hiện trên các lĩnh vực khác nhằm nhằm bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn