Như thế nào là Liên thông thư viện?

Ngày hỏi:15/02/2020

So với Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10, Luật thư viện năm 2019 có khái niệm “Liên thông thư viện” rất mới. Cụ thể là gì? Xin cảm ơn.

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 và Điều 29 Luật Thư viện 2019 (Có hiệu lực từ 01/7/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   1.Liên thông thư viện là hoạt động liên kết, hợp tác giữa các thư viện nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện, kết quả xử lý tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện.

   2.Liên thông thư viện bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Hợp tác trong việc bổ sung, mua, thu thập tài nguyên thông tin dùng chung và hợp tác trong xây dựng mục lục liên hợp;

   b) Chia sẻ, sử dụng chung tài nguyên thông tin giữa các thư viện; chia sẻ kết quả xử lý tài nguyên thông tin và sản phẩm thông tin thư viện;

   c) Liên kết tổ chức dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng thư viện.

   3.Liên thông thư viện thực hiện theo các phương thức sau đây:

   a) Liên thông theo khu vực địa lý;

   b) Liên thông theo nhóm thư viện có chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ tương đồng;

   c) Liên thông theo lĩnh vực, nội dung tài nguyên thông tin;

   d) Liên thông giữa các loại thư viện.

   4.Liên thông thư viện thực hiện theo cơ chế sau đây:

   a) Thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư làm nòng cốt trong xây dựng, chia sẻ và khai thác tài nguyên thông tin dùng chung giữa các thư viện;

   b) Hợp tác trong việc bổ sung, mua quyền truy cập và chia sẻ tài nguyên thông tin nước ngoài, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của Nhà nước và xã hội;

   c) Tài nguyên thông tin được xây dựng từ ngân sách nhà nước phải được liên thông, chia sẻ giữa các thư viện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn