Những đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được cấp thẻ BHYT phải không?

Ngày hỏi:16/09/2021

Những đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được cấp thẻ BHYT phải không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Nghị định 20/2021/NĐ-CP trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có quy định:

   Điều 9. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

   1. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

   2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì những đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được nhà nước cấp thẻ BHYT. Nếu trường hợp thuộc diện thuộc đối tượng được cấp nhiều loại thẻ BHYT thì sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn