Những hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/10/2018

Những hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không?

Mong mọi người trả lời giúp tôi các câu hỏi trên.

Xin chân thành cảm ơn!

Văn Bảo - Bình Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi được quy định tại Điều 23 Luật người cao tuổi năm 2009 với nội dung như sau:

   Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ kinh nghiệm quý và phẩm chất tốt đẹp trong các hoạt động sau đây:

   - Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu con người và thiên nhiên;

   - Xây dựng đời sống văn hoá; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và cộng đồng; tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng người có đức, có tài và các cuộc vận động khác tại cộng đồng;

   - Truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ;

   - Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn chuyên môn, kỹ thuật;

   - Phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp;

   - Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng;

   - Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội;

   - Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật;

   - Các hoạt động xã hội khác vì lợi ích của Tổ chức và nhân dân.

   Trên đây là nội dung trả lời về những hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật người cao tuổi năm 2009.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn