Nội dung chuẩn bị tháng hành động vì bình đẳng giới ở địa phương năm 2019

Ngày hỏi:16/10/2019

Tôi nghe nói mới có quy định về tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, vậy cho tôi hỏi theo quy định này thì công tác chuẩn bị tại địa phương được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2019 quy định nội dung chuẩn bị của tháng hành động vì bình đẳng giới ở địa phương và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 như sau:

   - Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 cho cấp cơ sở.

   - Sản xuất các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm tuyên truyền phục vụ cho các hoạt động của Tháng hành động.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bình đẳng giới
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn