Nội dung quản lý nhà nước về báo chí

Theo dõi sự thay đổi của Nội dung quản lý nhà nước về báo chí
Ngày hỏi:01/01/2017

Nội dung quản lý nhà nước về báo chí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thấy hiện nay ở Việt Nam đang có rất nhiều tờ báo khác nhau. Vậy ban biên tập tư vấn giúp tôi. nội dung quản lý nhà nước về báo chí được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Xin cám ơn! Hoàng Sơn _ Quảng Ngãi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung quản lý nhà nước về báo chí được quy định tại Điều 6 Luật báo chí 2016 như sau:

   1. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí.

   2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xây dựng chế độ, chính sách về báo chí.

   3. Tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin của báo chí.

   4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo của các cơ quan báo chí và cán bộ quản lý báo chí.

   5. Tổ chức quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo chí.

   6. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động báo chí và thẻ nhà báo.

   7. Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản lý hoạt động của cơ quan báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

   8. Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí quốc gia.

   9. Chỉ đạo, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động báo chí.

   10. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về báo chí.

   Trên đây là quy định về nội dung quản lý nhà nước về báo chí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật báo chí 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn