Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi tên là Phương Mai, địa chỉ mail mai***@gmail.com, tôi muốn hỏi: Theo quy định mới nhất vừa ban hành thì nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm bao gồm những gì? Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực triển lãm. Do đó, tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan đến hoạt động triển lãm. Mong các anh chị trong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi thêm các quy định này nằm trong văn bản nào? Tôi xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 23/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/04/2019) về hoạt động triển lãm thì nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm bao gồm:

   - Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động triển lãm.

   - Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược triển lãm.

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động triển lãm.

   - Quản lý, chỉ đạo, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động triển lãm.

   - Quản lý, tổ chức thực hiện, giao lưu, hợp tác quốc tế trong hoạt động triển lãm.

   - Cấp giấy phép, thu hồi giấy phép và tiếp nhận Thông báo tổ chức triển lãm.

   - Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động triển lãm.

   - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động triển lãm.

   Trên đây là quy định về nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 23/2019/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn