Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài

Ngày hỏi:20/05/2017

Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài. Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Hoàng, hiện là sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Trong quá trình học tập, em có biết được về việc chức sắc tôn giáo trong nước được sắc phong bởi tổ chức tôn giáo nước ngoài chưa được công nhận ở Việt Nam. Em có thắc mắc liệu các vị chức sắc tôn giáo được sắc phong ở nước ngoài này có được thừa nhận tại Việt Nam hay không. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp thắc mắc này giúp em.
Vũ Huy Hoàng – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định cụ thể tại Điều 51 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 như sau:

   Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài

   1. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp sau đây:

   a) Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

   b) Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho công dân Việt Nam ở Việt Nam.

   2. Người được đề nghị phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam;

   b) Tuân thủ pháp luật Việt Nam.

   3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải được sự chấp thuận trước của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

   4. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài , để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn