Phòng Phóng viên của các phòng trực thuộc Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:26/12/2020

Phòng Phóng viên của các phòng trực thuộc Tạp chí Bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phòng Phóng viên của các phòng trực thuộc Tạp chí Bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Phòng Phóng viên có chức năng giúp Tổng Biên tập chủ trì tổ chức nội dung, tham gia biên tập các ấn phẩm bản in và phối hợp thực hiện nội dung Tạp chí điện tử.

   - Nhiệm vụ và quyền hạn

   + Tổ chức nội dung: Xây dựng tin, bài, ảnh; phối hợp với Phòng Thông tin điện tử sản xuất các nội dung đa phương tiện, bao gồm: Video clip, infographic;

   + Chủ trì tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc;

   + Đề xuất nhuận bút các ấn phẩm bản in, đề xuất khen thưởng tin, bài có chất lượng; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động thuộc phòng;

   + Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc đơn vị theo quy định;

   + Phối hợp với các phòng tổ chức khai thác quảng cáo, thông tin tuyên truyền và phát hành Tạp chí;

   + Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, thống kê, văn thư, lưu trữ theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Biên tập giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT