Phòng Thư ký tòa soạn của Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:26/12/2020

Quy định về Phòng Thư ký tòa soạn của Tạp chí Bảo hiểm xã hội được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phòng Thư ký tòa soạn của Tạp chí Bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Phòng Thư ký toà soạn có chức năng giúp Tổng Biên tập chủ trì biên tập, trình bày, xuất bản các ấn phẩm bản in trên cơ sở nội dung do Phòng Phóng viên, Phòng Thông tin điện tử và Đại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị.

   Tham gia viết tin, bài, tổ chức thực hiện chuyên mục, chuyên đề được phân công trên các ấn phẩm của Tạp chí.

   - Nhiệm vụ và quyền hạn

   + Biên tập, sắp xếp tin, bài, ảnh, lên trang để trình bày; sửa lỗi bông các ấn phẩm bản in sau khi được Lãnh đạo Tạp chí phê duyệt;

   + Trình bày, chế bản market quảng cáo trên các ấn phẩm bản in;

   + Thực hiện giám sát in ấn, đảm bảo các ấn phẩm được in đúng theo nội dung, hình thức và tiến độ đã được phê duyệt;

   + Tiếp nhận thư bạn đọc; thông tin đường dây nóng và phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ những vấn đề bạn đọc phản ánh để thông tin trên ấn phẩm bản in và Tạp chí điện tử hoặc trả lời trực tiếp bạn đọc;

   + Tham mưu giúp Tổng Biên tập việc thành lập Hội đồng Biên tập, giúp cho việc phản biện, nâng cao chất lượng các bài viết nghiên cứu khoa học chuyên sâu về chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

   + Thông tin nghiên cứu lý luận, phản biện đánh giá, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ quản lý, phổ biến kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế trong và ngoài nước. Công bố các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Diễn đàn chuyên sâu, có nhiều thông tin dự báo, góp tiếng nói trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

   + Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, thống kê, văn thư, lưu trữ theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

   + Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc đơn vị theo quy định;

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Biên tập giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT