Phóng viên chuyển công tác có phải đổi lại thẻ nhà báo không?

Ngày hỏi:14/07/2020

Tôi là phóng viên ở đài truyền thanh truyền hình huyện Nam Đàn, Nghệ An đã được cấp thẻ nhà báo. Tôi lấy chồng ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An và sắp tới chuyển công tác đến đài truyền thanh truyền hình thị xã Thái Hòa, tôi vẫn làm biên tập viên thì có phải xin đổi lại thẻ nhà báo không? Nếu có thì mình cần chuẩn bị giấy tờ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 28 Luật Báo chí 2016 quy định:

   Người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 của Luật này thì phải làm thủ tục xin đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.

   Theo quy định này khi bạn chuyển sang làm việc tại cơ quan mới và vẫn làm biên tập viên là đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo Điều 26 Luật Báo chí 2016. Như vậy thì bạn phải làm thủ tục xin đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.

   Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 49/2016/TT-BTTTT, hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo gồm:

   - Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo chuyển đến làm việc;

   - Bản sao quyết định tiếp nhận công tác hoặc hợp đồng lao động có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Bản sao thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác;

   - Văn bản của cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác xác nhận người đề nghị đổi thẻ nhà báo không thuộc một hoặc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật báo chí;

   - Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 49/2016/TT-BTTTT ).

   Như vậy bạn cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị đổi lại thẻ nhà báo bao gồm các giấy tờ đã nêu ở trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn