Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày hỏi:24/03/2017

Cho tôi hỏi: Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào? Tại văn bản nào? Tôi được biết hiện nay Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thông qua. Nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên cũng không rõ lắm. Tôi cảm ơn nhiều. Ngọc Trâm

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 19 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg, theo đó:

  Điều 19. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp

  1. Liên hiệp có tài chính riêng được mở tài khoản ở các ngân hàng đóng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  2. Tài sản, tài chính của Liên hiệp được sử dụng cho các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ được quản lý theo trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp và quy định chung của pháp luật.

  3. Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Liên hiệp.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Quản lý tài chính
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn