Quy định công tác thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày hỏi:11/07/2020

Theo quy định của Luật Thanh niên 2020 thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh Viên Việt Nam được quy định như thế nào về công tác thanh niên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 29 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện công tác về thanh niên như sau:

   - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   - Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.

   - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định của Luật Thanh niên 2020 về công tác thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hội liên hiệp thanh niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn