Quy định về Ban Kiểm tra Liên hiệp của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày hỏi:27/03/2017

Tôi được biết hiện nay Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thông qua. Nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên cũng không rõ lắm. Cho tôi hỏi: Ban Kiểm tra Liên hiệp của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào? Tại văn bản nào? Tôi cảm ơn nhiều. Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Ban Kiểm tra Liên hiệp của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 16 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg, theo đó:

  Điều 16. Ban Kiểm tra Liên hiệp

  1. Ban Kiểm tra Liên hiệp gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội Liên hiệp hiệp thương cử ra bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Trưởng Ban Kiểm tra là ủy viên Đoàn Chủ tịch, số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đoàn Chủ tịch quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Liên hiệp, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định, chương trình hoạt động của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp, Đoàn Chủ tịch, các quy chế Liên hiệp trong hoạt động của các tổ chức thành viên, các tổ chức, đơn vị trực thuộc Liên hiệp.

  3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra Liên hiệp hoạt động theo quy chế do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Liên hiệp.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Ban Kiểm tra Liên hiệp của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn