Quy định về Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi hiện đang tìm hiểu về hoạt động triển lãm. Tôi được biết sắp tới sẽ có quy định mới về vấn đề này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì có hướng dẫn gì liên quan đến Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi, xin cảm ơn!

Hoài Anh (076***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 9 Nghị định 23/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/04/2019) về hoạt động triển lãm thì Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm được quy định như sau:

   1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 11 và Điều 16 Nghị định này phải thành lập Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm (sau đây gọi là Hội đồng) trong các trường hợp sau:

   a) Triển lãm có nội dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

   b) Triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp.

   2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn về chuyên môn để cơ quan có thẩm quyền quyết định.

   3. Hội đồng có số thành viên là số lẻ, từ 03 thành viên trở lên, bao gồm đại diện các cơ quan hữu quan, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực có liên quan, trong đó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoặc tiếp nhận Thông báo.

   4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

   Trên đây là nội dung quy định về Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 23/2019/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn