Quy định về tặng giấy khen cho học sinh

Ngày hỏi:10/06/2015
Hiệu trưởng các trường tặng giấy khen cho học sinh về thành tích năm học có đúng qui định không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 2, 3, 4 và khoản 5, Điều 28, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì thẩm quyền quyết định tặng giấy khen gồm các chức danh sau đây:

   - Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc tỉnh và tương đương;

   - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

   - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

   - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, Hợp tác xã.

   Như vậy, theo qui định hiện hành thì Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông không được tặng giấy khen mà đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tặng giấy khen cho học sinh giỏi tiêu biểu.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn