Quy định về xe phục vụ lễ Quốc tang

Ngày hỏi:15/08/2020

Trong việc phục vụ cho lễ Quốc tang quy định thế nào về xe phục vụ cho nghi thức này. Nếu có, thì văn bản nào điều chỉnh vấn đề này? Và số lượng xe quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 166/2018/TT-BQP quy định:

   - Xe phục vụ Lễ Quốc tang (tính cho một đơn vị nghi lễ gồm 15 xe ô tô và 01 linh xa A) gồm:

   + Xe chỉ huy: 03 xe (01 xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối huân huy chương; 01 xe chở Quân kỳ; 01 xe chỉ huy).

   + Xe vận tải: 06 xe (chở đội hình danh dự).

   + Xe vận tải 3 cầu: 03 xe (01 xe kéo linh xa, 01 xe chở hoa, 01 xe dự phòng).

   + Xe thông tin: 02 xe.

   + Xe cứu thương: 01 xe.

   + Linh xa A: 01 xe (phía cuối linh xa là khẩu lựu pháo 122mm).

   - Xe phục vụ Lễ tang cấp Nhà nước (tính cho một đơn vị nghi lễ gồm 11 xe ô tô và 01 linh xa B) gồm:

   + Xe chỉ huy: 02 xe (01 xe chở Quân kỳ, ảnh, gối huân huy chương; 01 xe chỉ huy).

   + Xe vận tải: 03 xe (chở đội hình danh dự).

   +Xe vận tải 3 cầu: 03 xe (01 xe kéo linh xa, 01 xe chở hoa, 01 xe dự phòng).

   +Xe thông tin: 02 xe.

   +Xe cứu thương: 01 xe.

   +Linh xa B: 01 xe (phía cuối linh xa có bệ với hàng chữ “Tổ quốc ghi công”).

   - Ngoài các quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều này, số lượng, chủng loại xe phục vụ và xe dự phòng do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn