Quy tắc ứng xử Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày hỏi:21/03/2017

Tôi hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Tôi được biết thành phố Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thông qua các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, tôi vẫn không rõ lắm, cho tôi hỏi: Quy tắc ứng xử Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như thế nào? Quy định cụ thể tại văn bản nào? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Hoàng Thanh Hải, SĐT: 09877***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy tắc ứng xử Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội được hướng dẫn tại Điều 6 Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 1665/QĐ-UBND, theo đó:

   Điều 6. Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

   NÊN LÀM:

   1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

   2. Giữ gìn, phát huy nghi thức, giá trị truyền thống.

   3. Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự.

   4. Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

   KHÔNG NÊN LÀM:

   1. Thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan.

   2. Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, xâm hại lợi ích của tập thể, cá nhân.

   3. Xâm hại cảnh quan, không gian tín ngưỡng, tôn giáo.

   4. Mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Quy tắc ứng xử Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, được quy định tại Quyết định 1665/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn