Quyền của hội viên Hội Nhà văn Việt Nam?

Ngày hỏi:09/10/2021

Xin cung cấp giúp tôi về: Quyền của hội viên Hội Nhà văn Việt Nam theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của hội viên Hội Nhà văn Việt Nam?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 9 Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2021 quy định về quyền của hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như sau:

   1. Được Hội đầu tư sáng tác, nhận giải thưởng theo quy định của Hội, đề nghị Hội bảo vệ quyền hành nghề, quyền tác giả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

   2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động nghề nghiệp do Hội tổ chức.

   3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

   4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

   5. Được giới thiệu hội viên mới.

   6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

   7. Được cấp thẻ hội viên của Hội.

   8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT