Quyền của người sử dụng thư viện được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/02/2020

Xin hỏi, sắp có quy định mới về quyền của người sử dụng thư viện. Vậy nó được quy định như thế nào trong Luật Thư viện 2019?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 42 Luật Thư viện 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì quyền của người sử dụng thư viện sau đây:

   1. Được sử dụng thư viện, tiếp cận, sử dụng tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện phù hợp với nội quy thư viện, pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   2. Được miễn phí tại thư viện công lập đối với các hoạt động sau đây:

   a) Sử dụng tài nguyên thông tin tại thư viện, mượn theo thời hạn quy định trong nội quy thư viện;

   b) Tra cứu thông tin trên không gian mạng; tiếp nhận thông tin về tài nguyên thông tin thông qua hệ thống tra cứu hoặc hình thức tiếp nhận thông tin, tra cứu khác;

   c) Được giúp đỡ, tư vấn về tìm kiếm, lựa chọn tài nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu;

   d) Hoạt động khác theo quy định.

   3. Được sử dụng dịch vụ thư viện theo danh mục dịch vụ do thư viện cung cấp.

   4. Được hướng dẫn sử dụng thư viện, hỗ trợ, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin.

   5. Được tham gia các hoạt động dành cho người sử dụng thư viện do thư viện tổ chức.

   6. Được lựa chọn thư viện phù hợp với nhu cầu và quy chế, nội quy thư viện.

   7. Được khiếu nại, tố cáo về hành vi hạn chế quyền sử dụng thư viện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn