Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/07/2017

Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi muốn biết quy định của pháp luật về kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng có vài vấn đề tôi chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Quỳnh Hoa - TP. Vinh (hoa**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được quy định tại Điều 30 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em như sau:

   1. Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cụ thể như sau:

   a) Đánh giá tình trạng trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống sau khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp;

   b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã việc kết thúc kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em không còn nguy cơ bị xâm hại và các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức, tình cảm của trẻ em ổn định;

   c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục quy trình xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em vẫn có nguy cơ bị xâm hại hoặc các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức và tình cảm của trẻ em chưa ổn định.

   2. Rà soát, đánh giá tình trạng của trẻ em sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   3. Hồ sơ kế hoạch hỗ trợ, can thiệp được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã và nhập vào cơ sở dữ liệu trẻ em quốc gia.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kế hoạch
  Bạo lực trẻ em
  Bóc lột trẻ em
  Bỏ rơi trẻ em
  Hỗ trợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn