Sản phẩm thông tin thư viện được tạo lập và cung cấp bao gồm những gì?

Ngày hỏi:15/02/2020

Xin nhờ ban tư vấn hỗ trợ, liên quan đến Luật thư viện sắp có hiệu lực, tôi không biết hiện nay thư viện cung cấp những sản phẩm thông tin nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sản phẩm thông tin thư viện được tạo lập và cung cấp bao gồm những gì?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Thư viện 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì sản phẩm thông tin thư viện được quy định như sau:

   - Hệ thống tra cứu thông tin, cơ sở dữ liệu thư mục, dữ kiện và toàn văn;

   - Thư mục, thông tin chuyên đề;

   - Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;

   - Sản phẩm thông tin thư viện khác được hình thành trong quá trình xử lý tài nguyên thông tin của thư viện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn